آگوست 10, 2022

تور استانبول (6 شب و 7 روز)

خدمات: پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر – اقامت هتل با خدمات صبحانه-گشت شهری- ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا- لیدر فارسی زبانتوضیحات : ساعت رفت […]
آگوست 10, 2022

تور استانبول (7شب و 8 روز)

خدمات: پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر – اقامت هتل با خدمات صبحانه-گشت شهری- ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا- لیدر فارسی زبانتوضیحات : ساعت رفت […]
آگوست 10, 2022

تور استانبول (5شب و 6 روز)

خدمات: پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر – اقامت هتل با خدمات صبحانه-گشت شهری- ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا- لیدر فارسی زبانتوضیحات : ساعت رفت […]
آگوست 10, 2022

تور استانبول (4 شب و 5 روز)

خدمات: پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر – اقامت هتل با خدمات صبحانه-گشت شهری- ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا- لیدر فارسی زبانتوضیحات : ساعت رفت […]