تور اصفهان

قیمت دو تخت (هرنفر)

خدمت هتل

نام هتل

2.300.000 تومان

BB

همام * 2

2.760.000 تومان

BB

ملک * 3

2.890.000 تومان

BB

صفوی * 3

2.890.000 تومان

BB

شیخ بهایی * 3

3.050.000 تومان

BB

ستاره * 3

3.360.000 تومان

BB

عالی قاپو * 4

3.590.000 تومان

BB

پارسیان کوثر * 5

3.600.000 تومان

BB

پیروزی *4

4.500.000 تومان

BB

عباسی * 5

اعتبار ۱۸ تا ۳۱ مرداد

خدمات:

بلیط رفت و برگشت ایرلاین ساها ، وارش ، ایران ایر ، ماهان ، معراج

ترانسفر فرودگاهی

اقامت در هتل